Liên hệ

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

– Tên tiếng Anh : VUNG TAU REAL ESTATE AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

– Tên viết tắt : VTRECJ. Co.

1
– Biểu tượng :

– Vốn điều lệ : 101.169.100.000 VND

– Trụ sở chính : 54 Võ Thị Sáu, Phường 2, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Điện thoại : (84.64) 3 854 906 – Fax: (84.64) 3 852 285

– Website : http://xaylapdiaoc.com.vn

Email : info@xaylapdiaoc.com.vn